Konferencë për sfidat e trashëgimisë kulturore në Maqedoni

111Shkup, 30.09.2014 – Sot në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, i zhvilloi punimet konferenca shkencore: “Sfidat e trashëgimisë kulturore në Maqedoni”. Konferencën e shpalli të hapur drejtori Dr. Skender Asani, i cili theksoi se detyrë parësore e institucioneve të këtilla shkencore, është ruajtja dhe valorizimi i trashëgimisë tonë kulturore. “Përmes këtyre tubimeve shkencore, po dëshmohet se studiuesit tanë dhe vetë ky institucion, është etabluar si institucion i mirëfilltë shkencor, i cili edhe në të ardhmen do të vazhdojë të realizojë projekte të tilla në vend dhe jashtë”, theksoi Asani.

Sekretari shtetëror i Ministrisë së Kulturës i RM-së, Behixhudin Shehapi, tha se përparimi i kulturave i të gjitha bashkësive që jetojnë në Maqedoni mbetet imperativi ynë, nga fakti se të gjithë së bashku japim kontribut të paçmueshëm ndaj thesarit të pasur kulturor, me të cilin njihet vendi ynë në mbarë botën. “Trashëgimia e gjithëmbarshme e palëkundshme kulturore në RM paraqet një bazë e mirë për përparimin e karakterit multikulturor të përditshmërisë dhe rrethimit tonë, si dhe luajtjen e rolit të rëndësishëm për kapërcimin e zbrazëtirave mes njerëzve”, theksoi Shehapi.

Më tej, në dy sesionet e konferencës, u paraqitën 19 kumtesa, konkretisht: Fatmir Sulejmani: “Trashëgimia e margjinalizuar kulturore”; Naim Halimi: “Trashëgimia kulturore e shqiptarëve në Maqedoni, pasuri e rajonit dhe Evropës”; Mixhait Pollozhani: “Mendimi kritik dhe vetëdijesimi mbi trashëgiminë kulturore”; Skender Asani: “Trashëgimia islame midis dy luftërave botërore-mbrojtja dhe ruajtja e saj”; Qemal Murati: “Gjuha është një trashëgimi”; Zeqirja Neziri: “Mbijetoja të eposit heroik shqiptar në Maqedoni (në shembullin e lahutarit Kadri Zymeri)”; Hamit Xhaferi: “Ekzistenca dhe shfaqja e parimit të zbukurimit në ciklin e këngëve të kreshnikëve në trevën e Kërçovës”; Nebi Dervishi: “Muzeu i Etnokulturës në Livadhi të Strugës”; Sevdail Demiri: “Shtypi shqiptar në Maqedoni, si trashëgimi kulturore”; Bukurije Mustafa: “Lojërat popullore -një trashëgimi e harruar”: Izaim Murtezani: “Karnavali i Bozovcës (mes zhdukjes dhe institucionalizimit të tij)”; Bexhet Asani: “Një mbishkrim i lashtë në unazë”; Afrim Rexhepi: “Estetika e iso polifonisë”;  Hidajete Azizi: “Identiteti kombëtar dhe fetar në procesin e emërvënies”; Rini Useini: “Mbi kujtesën apo ngulmin – manifestimi i sotëm i veshjes popullore”;  Afet Jashari: ‘’Pehlivanllëku si vlerë e  trashëgimisë kulturore në Maqedoni”;  Arlind Farizi: “Kontributi i letërsisë për ruajtjen e trashëgimisë – simboli mitik i gjarprit te ‘Lulet e ftohta të marsit’ të Ismail Kadaresë”; dhe Sefer Tahiri: “Projekti ‘Shkupi 2014’ midis politikës dhe kulturës”.

Në fund, koordinatori i konferencës, Sefer Tahiri, në rezymenë e tij tha se: “Duke evidentuar se llojet e ndryshme të trashëgimisë janë të cenuara seriozisht, kërkojmë që të gjitha institucionet e shtetit në bazë të rregullativës normative-juridike, të përkujdesen dhe të kenë qasje më serioze ndaj etnokulturës shqiptare, me qëllim që trashëgimia kulturore kombëtare të ruhet në gjendjen e saj burimore. Shteti ka për detyrë të mbrojë trashëgiminë kulturore në të gjithë territorin e tij, pa marrë parasysh ngjyrimin e saj etnik”.

Të gjitha punimet e kësaj konference do të botohen në një nga numrat e ardhshëm të revistës “Scupi.” /www.itsh.edu.mk/

222

——————————————————————————————————————————-

Programi i konferencës shkencore

“SFIDAT E TRASHËGIMISË KULTURORE NË MAQEDONI”

30.09.2014, Shkup, Republika e Maqedonisë

*****

 HAPJA E KONFERENCËS: 

Datë: 30.09.2014 (e martë); Ora:  10:00; Vendi: Salla e ITSHKSH-së, Shkup; Moderator: Sefer Tahiri

Fjalë përshëndetëse:

- Skender Asani, drejtor i ITSHKSH – Shkup;

- Behixhudin Shehabi, sekretar shtetëror i Ministrisë së Kulturës i RM-së.

 

KONFERENCA SHKENCORE:

Sesioni i parë:

Kryesia e punës: Zeqirja Neziri dhe Hidajete Azizi

1. FATMIR SULEJMANI (Fakulteti Filologjik, Universiteti Shtetëror i Tetovës): “Trashëgimia e margjinalizuar kulturore”;

2.  NAIM HALIMI (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup): “Trashëgimia kulturore e shqiptarëve në Maqedoni, pasuri e rajonit dhe Evropës”;

3. MIXHAIT POLLOZHANI (Fakulteti i Arteve, Universiteti Shtetëror i Tetovës): “Mendimi kritik dhe vetëdijesimi mbi trashëgiminë kulturore”;

4. SKENDER ASANI (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup): “Trashëgimia islame midis dy luftërave botërore-mbrojtja dhe ruajtja e saj”;

5. QEMAL MURATI (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup): “Gjuha është një trashëgimi”;

6. ZEQIRJA NEZIRI (Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare, Universiteti i Shkupit): “Mbijetoja të eposit heroik shqiptar në Maqedoni (në shembullin e lahutarit Kadri Zymeri)”;

7. HAMIT XHAFERI (Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit, UEJL): “Ekzistenca dhe shfaqja e parimit të zbukurimit në ciklin e këngëve të kreshnikëve në trevën e Kërçovës”;

8. NEBI DERVISHI- (Fakulteti Filozofik-Histori, Universitetit Shtetëror i Tetovës)

Muzeu i Etnokulturës në Livadhi të Strugës

9. SEVDAIL DEMIRI (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup): “Shtypi shqiptar në Maqedoni, si trashëgimi kulturore”;

 

Debat -  deri në 20 minuta

 Pauzë-10 minuta

 

Sesioni i dytë:

Kryesia e punës: Izaim Murtezani dhe Sevdail Demiri

10. BUKURIJE MUSTAFA (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup): “Lojërat popullore -një trashëgimi e harruar”:

11. IZAIM MURTEZANI (Instituti i Folklorit në Shkup): “Karnavali i Bozovcës (mes zhdukjes dhe institucionalizimit të tij)”

12. BEXHET ASANI (Universiteti FON – Strugë): “Një mbishkrim i lashtë në unazë”;

13. AFRIM REXHEPI (Instituti i Letërsisë në Shkup): “Estetika e iso polifonisë”;

14.  HIDAJETE AZIZI (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup): “Identiteti kombëtar dhe fetar në procesin e emërvënies”;

15. RINI USEINI (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup): “Mbi kujtesën apo ngulmin – manifestimi i sotëm i veshjes popullore”;

16. AFET JASHARI (etnolog, Ministria e Kulturës): ‘’Pehlivanllëku si vlerë e  trashëgimisë kulturore në Maqedoni”;

17. ARLIND FARIZI (Fakulteti Filologjik, Universiteti Shtetëror i Tetovës): “Kontributi i letërsisë për ruajtjen e trashëgimisë – simboli mitik i gjarprit te ‘Lulet e ftohta të marsit’ të Ismail Kadaresë”;

18. SEFER TAHIRI (Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve-Shkup): “Projekti ‘Shkupi 2014’ midis politikës dhe kulturës”.

 

Debat -  deri në 20 minuta

13:30- Drekë në Çarshinë e Vjetër të Shkupit

 

ORGANIZATOR:

-Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup,   www.itsh.edu.mk   

Tel. +389(0)23 215381; E-mail: kontakt@itsh.edu.mk

Koordinator: Sefer Tahiri, tel. +389 78 403 761

———————————————————————————————

Albanologët arbëreshë, vizitë në ITSHKSH

1Shkup, 23.09.2014 – Sot Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, e vizitioi një delegacion i arbëreshëve të Italisë, i udhëhequr nga dekani i Fakultetit Albanologjik të Universitetit të Kalabrisë dhe studiues i njohur i albanologjisë, Prof. dr. Francesko Altimari. Delegacioni u prit nga stafi shkencor i Institutit dhe drejtori Dr. Skender Asani, i cili theksoi se një nga qëllimet e këtij takimi, është vënja e bazave të bashkëpunimit në mes këtyre dy institucioneve të rëndësishme nga fusha e shkencave albanologjike. “Shqiptarët më së miri e argumentojnë se janë pjesë e civilizimit evropian nëpërmjet figurës së Skenderbeut, Nënë Terezës dhe prezencës shumëshekullore të arbëreshëve nëpër Evropë”, tha Asani. Sipas tij, nëpërmjet këtyre aktiviteteve, siç është edhe manifestimi “Java arbëreshe”, në Shkup është rifreskuar kujtimi për gjuhën arkaike arbëreshe, veshjet popullore, traditën, kulturën, folklorin e pasur, etj.

Ndërsa, Prof. Francesko Altimari gjatë prezantimit të tij tha se shkenca albanologjike mund të ecë përpara vetëm se përmes një bashkëpunimit të mirëfilltë dhe krijimit të një rrjeti të gjerë të bashkëpunëtorëve shkencor, të cilët “gurë-gurë do të bëjnë kala”. Ai më tej theksoi se katedra që e udhëheq ai, deri më tani ka botuar mbi 50 vepra të rëndësishme nga fusha e albanologjisë, dhe se në realizim e sipër është një projekt shumë i guximshëm – përpilimi i Fjalorit të madh të arbërishtes, me arkivin elektronik digjital.

Në kuadër të delegacionit arbëresh, ishte edhe Prof. Mateo Mandela drejtues i studimeve albanologjike në Universitetin e Palermos, i cili shprehu fjalë miradije rreth botimit të revistave me nivel të lartë të ITSHKSH-së, të cilat u japin mundësi studiuesve të rinj të komunikojnë mes vete dhe të ballafaqohen me kulturën evropiane.

Në fund të vizitës, drejtori i ITSHKSH-së, Dr.Skender Asani, u dhuroi mysafirëve të nderuar arbëreshë, kompletet e librave dhe revistave të botuara nga Instituti.

Delegacioni arbëresh po qëndron në Shkup, në kuadër të manifestimeve kulturore “Tingujt e Çarshisë” dhe “Java arbëreshe”. /www.itsh.edu.mk/

23

—————————————————————————————————

Mesazhe paqeje në 100 vjetorin e Luftës së Parë Botërore

IMG_0093

Shkup, 11.09.2014 – Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, me rastin e 100 vjetorit, sot organizoi konferencën shkencore me temë: “Lufta e Parë Botërore, 1914-1918”. Në hapje të konferencës, përpos studiuesve, morën pjesë edhe ambasadorë, ministra e bartës të funksioneve tjera publike, të cilët theksuan rëndësinë dhe mësimet që mund t’ia marrim sot nga e ashtuquajtura ndryshe edhe si “Lufta e madhe”.

Në fillim, drejtori i ITSHKSH – Shkup, Skender Asani, tha se “Organizimi i kësaj konference dhe zgjedhja e kësaj date jo pa simbolikën e saj, janë dëshmi se ne si studiues, veçmas të historisë, e kemi patjetër të jemi më vigjilentë me veprimet tona, më të ndërgjegjshëm me deklarimet tona dhe më të guximshëm në ndërmarrjet tona, që mos të lejojmë të na përsëritet e kaluara. Sepse, maksima jonë duhet të jetë se ai që lejon t’i përsëritet e kaluara, thjesht nuk ka marrë mësim prej saj. Sot kur në mbarë botën përkujtohet 11 Shtatori i kobshëm i vitit 2001, ne studiuesit e këtyre vendeve, përmes kësaj konference, përçojmë mesazhin e paqes, bashkëpunimit dhe avancimit të gjithmbarshëm të shoqërive tona”.

Kështu edhe drejtori i Institutit të Historisë Nacionale në Shkup, Dragi Georgiev, theksoi se konferenca e sotme shkencore përmban komponentin e pajtimit midis kombeve. Sipas Gerogievit, “fatkeqësisht në Maqedoni sot historia e dikton jetën dhe disa heronj janë sot më të gjallë se sa në kohën kur kanë jetuar”.

Abdylaqim Ademi, ministër i Arsimit dhe Shkencës i RM, në fjalën e tij tha se: “Gjatë Luftës së Parë Botërore, fati i popullit shqiptar dhe maqedonas, ishte i ngjashëm dhe i nëpërkëmbur nga shtetet e mëdha, të cilat synimet e tyre ekspansioniste i realizonin duke shtypur popujt më të vegjël. Në këtë kuptim, zbardhja e të vërtetave historike është e një rëndësie të veçantë për të ardhmen e njerëzimit në përgjithësi dhe vendit tonë në veçanti. Udhëheqësit e sotëm duhet të mësojnë nga shembujt negativ të historisë dhe të mos lejojnë që e njëjta të na përsëritet, kurse shembujt pozitiv t’i promovojmë”. Ministri Ademi, më tej tha se ministria që ai drejton, e inkurajon Institutin për ndërmarrjen e aktiviteteve dhe hulumtimeve shkencore.

Kurse, ambasadori i SHBA-ve në Maqedoni, Pol Uolers, po ashtu, edhe ambasadorja e re e Gjermanisë në Maqedoni, Kristine Althauser uroi Institutin për punën e bërë. “Është me rëndësi të parandalojmë historinë dhe ta trajtojmë atë si forcë unifikimi. Është me rëndësi që të parandalohen konfliktet nga e kaluara dhe të mos bëhet promotore e ndarjeve”, tha ambasadori Uolers. Kurse, ambasadorja Althauser, u shpreh se botës sot i nevojiten shembuj të mirëfilltë bashkëpunimi dhe avancimi në ndërmarrjet e përbashkëta për të mirën e njerëzimit.

Ndërsa, drejtoresha e Forumi ZDF në Shkup, Silke Maier Witt, në rolin e mbështetëses së kësaj konference, tha se paqja ka nevojë për bashkëpunim, ka nevojë për aftësi të zgjidhjes konstruktive të konflikteve dhe ka nevojë për kompromise.

Më pas i vijon punimet konferenca shkencore, ku gjatë dy sesioneve u paraqiten studiues të njohur të historisë nga vendi dhe jashtë. Me një minut heshtje u prkujtua historiani Fejzulla Shabani, i cili kishte paraqitur temë për pjesëmarrje në këtë konferencë, por ndërroi jetë ditë më parë. Me këtë rast, u lexua vetëm se abstrakti i punimit të të tij, kurse më  tej vazhdoi punimet konferenca, ku u lexuan kumtesat nga studiuesit: Nebi Dervishi, Sabit Syla, Qerim Lita, Rudina Mita & Besnik Bajrami, Haki Kasumi, Memli Krasniqi, Mehmet Prishtina & Sylë Zhitia, Isak Sherifi & Skender Asani, Aleksandar Stojçev, Ylber Sela, Naim Halimi, Isamedin Azizi, Sevdail Demiri, Besnik Emini & Ardian Limani.

Të gjitha kumtesat e paraqitura në këtë konferencë, do të botohen në një nga numrat e veçantë të revistës “Scupi”, botim i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup. /www.itsh.edu.mk/

Programi i konferencës shkencore:

lpb

HAPJA E KONFERENCËS

Datë: 11.09.2014; - Ora:  09:00;  - Vendi: Salla e ITSHKSH-së, Shkup

 

Fjalë përshëndetëse:

- Skender Asani, drejtor i ITSHKSH – Shkup;

- Dragi Georgiev, drejtor i IHN – Shkup;

- Abdilaqim Ademi, ministër i Arsimit dhe Shkencës i RM;

- Pol Uolers, ambasador i SHBA-ve në Maqedoni;

- Kristine Althauser, ambasadore e Gjermanisë në Maqedoni;

- Silke Maier Witt, Forumi ZDF – Shkup.

 

   KONFERENCA SHKENCORE:

      Sesioni i parë, ora 10:00:

Kryesia e punës: NEBI DERVISHI, SABIT SYLA, RUDINA MITA

FEJZULLA SHABANI: “Diplomacia e Fuqive të Mëdha ndaj shteteve ballkanike, para dhe gjatë LPB”;
 1. GJET NDOJ, Arkivi Qendror Shtetëror i Shqipërisë;
 2. NEBI DERVISHI: “Lufta e Çanakalasë dhe pjesëmarrja e shqiptarëve”;
 3. SABIT SYLA: “Drenica gjatë Luftës së Parë Botërore”;
 4. QERIM LITA: “Shqiptarët në prag të Luftës së Parë Botërore”;
 5. RUDINA MITA & BESNIK BAJRAMI: “Elbasani si zonë e pushtimi austrohungarez gjatë LPB-së”;
 6. HAKI KASUMI: “Gjendja nё Kosovё gjatё Luftёs sё Parё Botёrore”;
 7. BLERIM REKA: “Ndryshimet gjeopolitike pas Luftës së Parë Botërore: Nga Lufta e Ftohtë tek Paqja e Nxehtë”;
 8. MEMLI KRASNIQI: “Përfshirja e grupeve ushtarake të Esad Pashës, në Luftën e Parë Botërore (sipas dokumenteve arkivore britanike)”;
 9. MEHMET PRISHTINA & SYLË ZHITIA: “Komunikimi diplomatik i shqiptarëve me Presidentin W.Willson, gjatë zhvillimit të Konferencës së Paqes nё Versajë më 1919”;

-Debat 10-15 minuta.

  

   Sesioni i dytë, ora 15:00:

Kryesia e punës: SEFER TAHIRI, MEMLI KRASNIQI, QERIM LITA

 1. ISAK SHERIFI & SKENDER ASANI: “Programi i delegacionit shqiptar në Konferencën e Parisit (1919), me theks të veçantë për trevat lindore”;
 2. ALEKSANDAR STOJÇEV, Muzeu ushtarak-Shkup;
 3. YLBER SELA: “Maqedonia gjatë LPB-së, dhe zhvillimi i saj deri më sot – Analizë e shkurtër në këndvështrimin politik”;
 4. NAIM HALIMI: “Shqiptarët dhe trojet e tyre në propagandën serbe gjatë Luftës së Parë Botërore”;
 5. ISAMEDIN AZIZI: “Pretendimet territoriale dhe çështja e kufijve të Shqipërisë”;
 6. BEDRI TAHIRI: “Veprimtaria luftarake e Azem Galicës gjatë LPB-së”;
 7. SEVDAIL DEMIRI: “Disa relacione diplomatike bullgare, për Shqipërinë dhe shqiptarët, në vitin 1914”;
 8. BESNIK EMINI & ARDIAN LIMANI: “Pasqyrimi i LPB-së në historiografinë shqiptare dhe maqedonase”.

-Debat 10-15 minuta.

 

Organizator:

-Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, www.itsh.edu.mk

Tel. +389(0)23 215381; E-mail: kontakt@itsh.edu.mk

Koordinator: Sevdail Demiri, tel. +389 70 559 116.

Protokolli: Ardian Limani, tel. +389 70 289 507.

 

Mbështetës:

-Forum Ziviler Friedensdienst (ForumZFD)

Tel. +389(0)2 3228 099; www.forumzfd.de

 

——————————————————————————–

 

  

Letër ngushëllimi

ffFamiljes së Prof.Dr. Fejzulla Shabani

USHT & UEJL, Tetovë

Mediumeve shqipe  

 

Letër ngushëllimi

 

 Me dhimbje të thellë sot morëm lajmin për ndarjen nga jeta të kolegut, bashkëpunëtorit tonë, historianit, profesorit dhe veprimtarit të dalluar ndër shqiptarët në Maqedoni dhe më gjerë, Fejzulla Shabani.

Vdekja e tij e parakohshme paraqet humbje të madhe për shkencën e historisë, për të cilën, Prof.Dr. Fejzulla Shabani, la shumë vepra të rëndësishme.

Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve në Shkup, pati nderin që nëpër disa konferenca, sesione shkencore e promovime librash, ta ketë në mesin e vet profesorin e nderuar Fejzulla Shabani.

Me këtë rast, u shprehim ngushëllime të sinqerta familjes, kolegëve nga Universiteti Shtetëror i Tetovës dhe Universiteti i Evropës Juglindore në Tetovë, dhe të gjithë miqve dhe dashamirëve.

 

Shkup,                                           U.d. drejtor i ITSHKSH-së

21.08.2014                                           Dr. Skender Asani

 

—————————————————————————————

Manastir, tribunë shkencore për Sami Frashërin

Tribunë shkencore  me temë “Rëndësia e Sami Frashërit në zhvillimin e alfabetit shqip, gjuhës dhe letërsisë shqiptare si dhe zhvillimin e vetëdijesimin e shqiptarëve”

Muzeu

Instituti i Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve-Shkup në bashkëpunim me Muzeun e Manastirit dhe Instituin Albanologjik në Prishtinë, ditë më parë, në Qendrën për Kulturë në Manastir, organizuan tribunën shkencore “Rëndësia e Sami Frashërit në zhvillimin e alfabetit shqip, gjuhës dhe letërsisë shqiptare si dhe zhvillimin e vetëdijesimin e shqiptarëve”, ku u trajtuan tema lidhur me kontributin historik, gjuhësor dhe letrar të këtij rilindësi. Kjo tribunë u realizua në kuadër të bashkëpunimit midis ITSHKSH-së dhe Muzeut të Manastirit, ndërsa u vendos që në të ardhmen dy institucionet të bashkëpunojnë lidhur me botimin e një reviste të Muzeut.

Nga ITSHKSH lidhur me figurën madhështore të Sami Frashërit referuan punonjësit shkencorë të ITSHKSH-Shkup: Skender Hasani, Shefqet Zekolli dhe Zeqirja Ibrahimi, ndërsa nga Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqiptare në Shkup referoi Avzi Mustafa.

Konferencën me kumtesën e tij shkencore e nderoi edhe drejtori i Institutit Albanologjik në Prishtinë, Hysen Matoshi. Ndërsa nga Muzeu i Manastirit mbi kontributin e madh të Sami Frashërit foli edhe Mendushe Ajdini, profesoreshë e gjuhës dhe letërsisë shqiptare. /www.itsh.edu.mk/

—————————————————————————————————

Doc.Dr. Skender Asani, zgjidhet u.d. drejtor i ITSHKSH-së

skender asani

Shkup - Më 30.06.2014, bazuar në kompetencat ligjore, Këshilli i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve – Shkup (ITSHKSH), verifikoi dorëheqjen e drejtorit të deritashëm, Doc.Dr. Shefqet Zekolli, dhe ngarkoi Doc.Dr. Skender Asanin për ushtrues detyre të drejtorit.

Zgjedhja e Doc.Dr. Skender Asanit është bërë njëzëri nga të gjithë anëtarët e Këshillit, përkatësisht me 6 votat e anëtarëve të brendshëm dhe 3 votat e anëtarëve të jashtëm të deleguar nga Qeveria.

Skender Asani është doktor i shkencave historike, autor i disa librave shkencor historik, kryetar i Shoqatës së Historianëve Shqiptarë në Maqedoni, dhe në marrëdhënie të rregullt pune në ITSHKSH si punëtor shkencor që nga viti 2008. /www.itsh.edu.mk/

—————————————————————————————————————————————–

Akademia i hap dyert për Institutin dhe USHT-në

ashamShkup, 12.06.2014 - Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore e Kulturore i Shqiptarëve – Shkup (ITSHKSH), si dhe Universiteti i Shtetëror Tetovës (USHT), janë dy prej institucioneve shqiptare që kanë nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me Akademinë e Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë. Projekte të përbashkëta në sfera të ndryshme, asistencë shkencore dhe një prej projekteve që prej kohësh qëndron si ide në tavolinë – çelja e një sektori brenda Akademisë për studime shqiptare. Memorandumi i bashkëpunimit është nënshkruar mes ASHAM dhe të gjitha institucioneve shkencore në vend, instituteve shkencore dhe universiteteve shtetërore. Nënshkruesit e kësaj marrëveshje janë optimistë për bashkëpunimin e mëtejshëm, edhe pse memorandumet e këtij lloji deri tani kanë mbetur vetëm në letër. Sipas kryeakademikut Vllado Kambovski, ky memorandum synon të avancojë bashkëpunimin ndërinstitucional në sferat e historisë, literaturës, gjuhës dhe multikulturalzimit.

“Resurset tona njerëzore dhe materiale janë tejet të kufizuara dhe duhet që të shfrytëzohen sa më racionalisht. Të gjitha këto sfera shkencore qëndrojnë përpara disa sfidave jashtëzakonisht të komplikuara. Këtu janë çështjet që kanë të bëjnë me identitetin, zhvillimin e gjuhës, multikultura, marrëdhëniet me fqinjët dhe një sërë çështjesh të tjera janë përfshirë në sferën e aktiviteteve të këtyre institucioneve”, ka thënë kreu i ASHAM-it  Kambovski.

Drejtori i ITKSHSH, Shefqet Zekolli, pohon se kjo marrëveshje bashkëpunimi do të ndikojë në ngritjen profesionale, por edhe në parandalimin e keqkuptimeve dhe shtrembërimeve të fakteve historike.  “Ky memorandum vjen si pasojë edhe e frymës së re që ka sjellë brenda ASHAM-it kryetari Kambovski dhe një akt i tillë është edhe në favorin tonë, sepse në këtë mënyrë kemi qasje më të madhe deri tek institucionet e tjera relevante shkencore dhe kulturore. Është një mënyrë e mirë edhe për të marrë përvojat e të tjerëve, por edhe që kultura dhe shkenca shqiptare të ndikojë dhe të japë kontributin e vet në mënyrë që të mos vijë tek incidentet dhe shtrembërimet e fakteve dhe ngjarjeve që kanë ndodhur në të kaluarën”, thotë Zekolli.

Pavarësisht memorandumeve të bashkëpunimit të nënshkruara deri tani, shumë prej çështjeve të ndjeshme që kanë atakuar sferat më të larta akademike, siç ishte rasti pas publikimit të Enciklopedisë Maqedonase, marrëveshja e nënshkruar mes dy akademive në Shkup dhe Tiranë ka mbetur në letër dhe prej disa vitesh nuk ka pasur asnjë lloj lëvizje konkrete nga të dyja palët, edhe pas ndërrimit të krerëve drejtues. Po ashtu edhe pse Instituti i Trashëgimisë ka nënshkruar deri tani marrëveshje me institucionet e tjera vendase, projektet e përbashkëta deri tani janë realizuar duke anashkaluar çështje esenciale, apo projekte më kapitale, siç ishte rasti më i fundit i projektit “Sfidat maqedonase”. /www.koha.mk/

—————————————————————————————

Etnologu Rini Useini, magjistri i parë i folklorit në Maqedoni

riniShkup, 6 qershor – Etnologjia dhe folklori janë dy sfera të kulturës popullore të cilat ndër shqiptarët e Maqedonisë nuk janë të përfaqësuara me katedra përkatëse në Universitetet tona që tash janë bërë të shumta.

Në Europë dhe botë këto dy drejtime janë shumë të përfaqësuara, pasi merren direkt me identitetin e popullit duke e studiuar drejtpërdrejt kulturën e mirëfilltë tradicionale, gjithçka çka e ka krijuar populli me veprimet dhe mendimet e tij. Pra, etnologji apo si pjesë e studimit të Etnologjisë është dasma popullore, zakonet popullore, arkitektura popullore, mjekësia popullore, bujqësia dhe blegtoria popullore, besimet, besëtytnitë, mitologjia, religjioni, dhe gjithçka tjetër që e ka krijuar njeriu atëherë kur nuk kanë ekzistuar institucione të mirëfillta.

Poashtu edhe folklori merret me te njëjtat, vetëm se studion qenësinë e veprimeve, pra ritin ne parim, këngët e ndryshme, përрallat gjëegjëzat, proverbat etj.

r1

Shqiptarëve të Maqedonisë u mungojnë këtа dy profile ndoshta edhe më shumë. Pikërisht dje në këto profile më saktësisht mori titullin magjistër i folklorit, Rini Useini, i cili njëkohësisht është edhe punonjës shkencor në Institutin e Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve të Maqedonisë. Tema e cila u mbrojt para të ftuarve dhe audicionit të hapur, në hapësirat e Instittutit të Folklorit ,,Marko Cepenkov” kishte të bëjë me sferën e veshjeve popullore me titull ,, Veshjet popullore në Strugë dhe rrethinë”.

Sipas Prof. Dr. Izaim Murtezani i cili ishte dhe mentor i temës, kjo vepër në vetvete pasqyron edhe një monografi për Strugën dhe rrethinën në aspektin kulturor dhe ne veçanti te veshjet popullore, pasi kjo krahinë është një konglomerat i pasur gjuhësor dhe kulturor. Ai e vlerësoi lartë këtë punim pasi tërësia e tij ka të bëjë me të dhëna shkencore dhe hulumtuese në terren, gjë e cila e bënë të mundëshme që  të thellohen më shumë në disa problematika, siç është paraqitja estetike dhe trajtimi i motivive në materiae tël tjera shkencore.

Vlerësim të lartë pati dhe nga komisionerja e tretë Prof, Dr Vesna Petrevska, e cila me të vërtetë e vlerësoi shumë këtë punim si një punë shumë afirmative, dhe shumë prezatuese për Strugën dhe njëkohësisht si nxitëse për punime tjera nga krahinat tjera etnografike.Gjithashtu të njëjtin mendim dha edhe Prof.Dr Jasminka Ristovska Piliçkova e cila është edhe specialiste në fushën e veshjeve. Duke bërë krahasim dhe me veshjet e popullit maqedonаs, ajo u shpreh që duke i parë të përbashkëtat e veshjeve të shumtë janë elementet që na afrojnë me njëri-tjetrin në shumë aspekte, pasi kultura është dhe duhet të jete urë lidhëse ndërmjet popujve.

Ajo vlerësoi lart Rini Useinin që është bërë pjesë e këtij drejtimi aq të nevojshëm për popujt dhe sidomos për shqiptarët dhe sipas saj ndoshta Riniu është ndër të parët shqiptar ne Maqedoni që kryen magjistraturën në fushën e folklorit. E veçanta e këtij prezantimi ishte dhe paraqitja me veshje nusërie dhe veshje dhëndërie nga dy subjekte, të cilët zgjuan kërshërin e auditoriumit dhe komisionerëve.

Për t’u bërë ky manifestim sa më tradicional, në fund kishte dhe një koktej me ushqime tradicionale, me flija dhe bakllavë. Pra ishte tërësisht nga fillimi deri në fund një prezantim i pasur etnologjik, duke folur për vlerat e identitetit kulturor të njeriut. /www.aktuale.mk/

———————————————————————————————————————————————